Gruppetilbud for børn af forældre med psykisk sygdom §11.3

Rigtig mange børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom har ingen steder hvor de kan snakke om det. Det har store konsekvenser for dem.

Børnene siger:

 • kan børn egentlig også få de der sygdomme?
 • det værste er skyldfølelsen. Når jeg tænker at det er min skyld at min mor har en psykisk sygdom
 • det værste er når man skal være stærk og ikke kan græde foran dem
 • de skulle have forklaret mig om sygdommen

 

Jeg har et tilbud til børnene

 

Formål:

Det overordnede formål er at forebygge at børn der vokser op med en forælder der har en psykisk sygdom, ikke selv udvikler tilsvarende udfordringer.

Målet er:

 • At barnet oplever at de får hjælp og ikke er overladt til sig selv med sine bekymringer.
 • At bryde tavsheden om, hvordan det er for et barn, at vokse op i nære relationer med psykisk sygdom
 • At bryde tavsheden om psykisk sygdom
 • At give familien oplevelser med at det kan lette alle at snakke om det.
 • At familien får hjælp til at snakke om de psykiske sygdomme der er i familien. Hvordan påvirker det barnet og hvordan har barnet det? hvad oplever barnet? hvordan er det for barnet at vokse op med psykiske sygdomme.
 • At forældrene lærer om måder at snakke med barnet om hvordan det har det. Bryde tavsheden.
 • At barnet får viden om at der er andre der er i samme situation
 • At barnet kommer i bedre trivsel og udvikler selvværdet.
 • At finde ud af hvem i netværket der kan støtte på forskellige måder.

Et afgrænset forløb med aktuelle temaer, sammen med andre. Bryd tavsheden.

Gruppeforløbet er tidsafgrænset tilbud, der strækker sig over 10 gange.
Vi arbejder ud fra bogen ”Hvad børn ikke ved har de ondt af”, af Karen Glistrup. Det er ikke nødvendigt selv at læse bogen.
Desuden bruger vi de små videoer der er tilgængelige for alle på nettet samt ”snakkekortene”.
Vi snakker om filmene og kortene og om hvad I tror børn og voksne tænker og føler og ønsker sig.

Jeg har solid erfaring i

 • arbejdet med familier, hvor den ene eller begge forældre har en psykisk sygdom.
 • gruppeforløb for børn der har en forælder med en psykisk lidelse.
 • andre typer af gruppeforløb ex. børn/ unge der har oplevet krænkelser/ overgreb
 • Personligt har jeg selv kendskab til at vokse op med forældre med psykiske lidelser, hvor ingen talte om det.

Sådan kan et forløb se ud

Forløbsbeskrivelse for gruppetilbud:
1.Mødegang:
Opstartsmøde på kommunen med deltagelse af forældre, barn/ ung, socialrådgiver.
– vi hilser på hinanden.
– kort præsentation af os.
– vi snakker om hvorfor det er en god ide at barnet får dette tilbud og hvad man kan få ud af at deltage. Vi får lidt at vide om hvad barnet og forældrene ønsker at barnet får ud af det.
– introduktion til tilbuddet og spørgsmål
– gensidig bekræftelse

– Udveksling af telefonnummer.

2.-9. Mødegang:
Forløbet strækker sig hen over ialt 10 gange.
Vi arbejde med forskellige temaer, der er i relation til det at have psykisk sygdom i familien ex. tavshed, skam, selvværd, ansvar mv. Fokus er på barnets/ den unges oplevelser.

10. mødegang:
Afsluttende og opsamlende møde med børne-unge gruppen, forældre, socialrådgiver og ut.

 • Hvad har været godt og brugbart for familien, forældrene, barnet.
 • Hvad kan I selv i jeres familie.
 • Hvem kan barnet snakke med og bruge fremadrettet, når noget bliver svært?
 • Hvad kan barnet gøre, når noget bliver svært?

Hvor foregår det?

Den aktuelle kommune stiller lokaler til rådighed for afvikling af gruppeforløbet, ialt 10 gange.

Kontakt mig så vi kan lave aftale om hvornår vi går i gang i din kommune, lave aftale om priser og lokaler.

Rigtig mange børn går og føler sig ensomme, i dårlig trivsel og har lavt selvværd. De har brug for hjælp til at snakke om det. Sammen med andre børn.

Benyt Jer af mine kompetencer til at hjælpe en gruppe børn/ unge