Projekter

Der kører ingen store projekter lige nu, men der er en ansøgning ude. Læs mere herunder.

Projekt for kvinder, der har været udsat for vold, og deres børn

Vi afventer svar på vores ansøgning til Offerfonden til dette projekt, der strækker sig over 3 år. Hvis projektet bevilliges, bliver det slået op her og på F.B. samt på større biblioteker. 

 

Vis medfølelse mod sig selv.

Lidelse er en del af livet. Det der er interessant er hvordan du håndterer det, mere end at blive af med det. Det betyder at du kan vælge hvordan du vil forvalte dit liv.

Der skal være balance imellem vores tre følelsesregulerende systemer for at vi har tilfredshed og livsglæde. balance imellem vores

  • Trusselssystem
  • Drivesystem
  • Beroligende system

Det kan kræve mod at vise medfølelse overfor sig selv, fordi vi kan komme i kontakt med svære følelser som sorg, smerte og skam, men det kan give mulighed for at træffe valg der er mere hensigtsmæssige for os. En del af smerten mindskes, når vi møder den åbent og ikke-dømmende. Der er mange veje at gå.

Vi skal omsorgsfuldt tage vare på os selv, særlig når vi står i pressede situationer, hvor fortiden måske er med i det skjulte og påvirker det nu vi er i, lige nu og her.

Klar til forandring? kontakt mig

Et problem er et problem, fordi der er noget andet man hellere vil.  Et problem kan vise sig ved indre ubehag og følelser som fortvivlelse, tristhed, utilstrækkelighed. Det kan vise sig ved fysiske smerter. Det tærer på ens kræfter og overskud og på den måde opstår der et ønske om at der skal ske en forandring.

Forandring kan være skræmmende, fortvivlende og smertefuldt at stå med alene.  I ønsket om forandring kan vi så let løbe ind i overbevisende eller devaluerende følelser og tanker, i illusioner og projektioner, der alt sammen kan sætte en kæp i hjulet, for den forandring du ønsker. 

Har du haft oplevelser, der efterlader dig med skam, skyld og selvbebrejdelser ligger tanken om at du bare må være stærk, snublende nær. Ingen kan ikke lave om på det der er sket, men det er kun den halve fortælling. Tilbage ligger den del af fortællingen, der ofte ikke er synlig,  men som er helbredende. 

Forandring er mulig,  men det kan det være vanskeligt selv at vide:

  • hvad er muligt for mig?
  • hvilken vej man jeg gå
  • hvad der skal til for at skabe den forandring?
  • hvor skal jeg starte?

Er du/ I på udkig efter én der kan hjælpe med den forandring du/I ønsker.  Én der tager dig/Jer alvorligt og respekterer dig/Jer, uanset hvad der er hændt. Én der tør være, når alt ser håbløst ud, så du ikke står alene. Èn som kan hjælpe dig med at få din handlekraft, styrke, selvværd tilbage til dig selv igen, så du bliver centreret i dit eget liv. 

Så kontakt mig og hør nærmere.