Krop og bevægelse

Mange overhører kroppens signaler. Man mister kontakten til kroppen, og derved også til den hele fornemmelse af hvem man er som menneske. Som konsekvens af dette, lever vi overvejende ud fra hovedet og logikken, uden at mærke kroppens signaler og behov.

Jeg inddrager kroppens reaktioner og responser og arbejder med bevægelse i samtalerne for at skabe flow og bryde fastlåste mønstre.

Lyt til hele dig

Vores mentale legeme og vores kropslige legeme hænger sammen og påvirker hinanden. Kroppens mange signaler overhøres ofte, fordi vi stoler mere på vores mentale eksistens og bevidsthed. Ofte forsøger kroppen at få os til at stoppe op, når den overbelastes. Når disse signaler undertrykkes må kroppen komme med tydeligere signaler.

Når vi fokuserer mest på tanker, opfatter vi os selv mere og mere ud fra hvad vi bør gøre og vi tager mindre og mindre udgangspunkt i os selv indefra, med hvad jeg har lyst til at gøre og hvad der mærkes rigtigt for mig. 

Kroppens autonome nervesystem, tager sig af instinktive overlevelsesfunktioner som kamp/ flugt/ frys og af vores sociale adfærd. Adfærd, tanker og følelser vi har gentaget mange gange eller som vi har fået indprintet os af nød, bliver til en del af vores mere ubevidste reaktionsmønster, der hele tiden former og påvirker hvordan vi reagerer og handler i forskellige sammenhænge, uden vi tænker over det. Tilstande i kroppen farver hvordan vi opfatter en situation eller andre mennesker. Ved angst er en sansning af fare til stede i kroppen og vi får lyst til at komme væk fra det som giver denne følelse. med ved angst kommer signalet om fare ikke udefra ( at der reelt er noget der er farligt) men indefra ( kroppen sender en alarmtilstand i gang) 

Omkring kroppen har vi energifelter (aura). Aurafelter er, I følge Cameron Dawson, kroppens beskyttelsessystem, der udvikles når vi kommer til verden og trækker vejret første gang. Aurafelterne kan svækkes og kommer i ubalance, bl.a. når vi oplever chok og overgreb.

Livsenergi, som kommer fra solen og som er nødvendig for alt liv, optages i auraen, brydes i 7 farver og optages i de 7 store chakraer, der hver har sin specielle vibration. Disse chakraer er energimæssigt forbundne. Vibrationerne afspejler følelser og bevidsthedsniveauer i mennesket. Ubalance imellem chakraerne kan genskabes bl.a. med klang fra syngeskåle. 

 

Bevægelse i samtalerne

Når vi praktiserer terapi skal vi have for øje, at kommunikere med det hele menneske. Nogle gange er der mere åbent for kommunikation gennem ord, andre gange gennem bevægelse, klang, leg, osv. Vores forskellige systemer kan gå i stå, stivne og forskydes og blive til vaner. Det handler om at skabe et flow. Derfor er samtaler hos mig ofte tilført islæt af bevægelse, som ex. kropslige øvelser,  centreringsøvelser , kommunikationsøvelser, syngeskåle, meditation og leg, når det giver mening.

Dette for at øge kropsbevidsthed og reorganiser opfattelsen af fare og øge kapaciteten til at regulere og styre de impulser der kommer fra kroppen, skabe balance og for at inddrage bevidsthed om det hele menneske. 

 Ligesom samtalerne skal være i bevægelse, skal der være bevægelse i samtalerne.

Klar til forandring? kontakt mig

Et problem er et problem, fordi der er noget andet man hellere vil.  Et problem kan vise sig ved indre ubehag og følelser som fortvivlelse, tristhed, utilstrækkelighed. Det kan vise sig ved fysiske smerter. Det tærer på ens kræfter og overskud og på den måde opstår der et ønske om at der skal ske en forandring.

Forandring kan være skræmmende, fortvivlende og smertefuldt at stå med alene.  I ønsket om forandring kan vi så let løbe ind i overbevisende eller devaluerende følelser og tanker, i illusioner og projektioner, der alt sammen kan sætte en kæp i hjulet, for den forandring du ønsker. 

Har du haft oplevelser, der efterlader dig med skam, skyld og selvbebrejdelser ligger tanken om at du bare må være stærk, snublende nær. Ingen kan ikke lave om på det der er sket, men det er kun den halve fortælling. Tilbage ligger den del af fortællingen, der ofte ikke er synlig,  men som er helbredende. 

Forandring er mulig,  men det kan det være vanskeligt selv at vide:

  • hvad er muligt for mig?
  • hvilken vej man jeg gå
  • hvad der skal til for at skabe den forandring?
  • hvor skal jeg starte?

Er du på udkig efter én der kan hjælpe med den forandring du ønsker. Én der tør være, når alt ser håbløst ud, så du ikke står alene og som kan hjælpe dig så du bliver centreret i dit eget liv. 

Så kontakt mig og hør nærmere.