Samtalerne- sådan foregår de

 

 

 

 

Det terapeutiske samtalerum

Jeg hjælper dig med at forløse oplevelser og finde mulige veje at gå i dit liv, så du kan leve mere i overensstemmelse med det du værdsætter. Samtalerne tager udgangspunktet i den forandring du ønsker der skal ske. Nogle ønsker at fokusere på et konkret problem og forløbet er derfor kortvarigt. Andre ønsker at forandre og forstå dybereliggende problemer og overbevisninger og udvikle nye handlemuligheder og derved er forløbet længerevarende. 

Samtalerne gribes an ud fra en Narrativ tilgang, hvor ex. problemet eksternaliseres for på den måde at holde personen og problemet adskilt. På den måde er det lettere at se og forholde sig til hvad der kan gøres. 

Samtalerne vil ofte være tilføjet elementer af krop og bevægelse på forskellige vis.

Inddragelse af krop

Samtaler appellerer til ens mentale bevidsthed og vores evne til at formulere os. Men det er ikke alt der er tilgængeligt i vores mentale bevidsthed. Når vi ønsker at skabe forandringer giver det ofte mening også at arbejde med kroppen. 

Det er i kroppen vi mærker følelser, stress, spændinger og angst. Nervesystemets måder at organisere os på og den indre fornemmelse af balance og centrering ved ex. traumer, stress og angst har stor indflydelse på hvordan vi fungerer og trives.

Kombinationen af den mentale og den kropslige tilgange understøtter på flere områder den igangværende forandring. Ved løbende at inddrage og berolige nervesystemet og kroppens indre fornemmelse af centrering, bliver der mere overskud og overblik til at arbejde mentalt med den forandring du ønsker at arbejde med. 

Brug af tavle

I samtale rummet har jeg en tavle til rådighed hvor jeg/ du skriver og tegner på. På den måde bliver det synligt, hvad vi arbejder med og hvilken vej vi bevæger os hen ad. Det er på den måde også lettere at vende tilbage til vigtige temaer og sammenhænge.

Det er altid muligt at tage et billede af tavlen i slutningen af sessionen, som en hjælp til at genkalde sig vigtige bevægelser og skridt.

Jeg tager også billede at tavlen, som jeg gemmer og opbevarer efter gældende regler.

Klar til forandring?

Er du på udkig efter én der kan hjælpe dig med at blive klar over dine tanker, følelser og handlemønstre og støtter dig i at forandre og udvikle dem, så du kan genfinde glæden og nysgerrigheden og igen trives i dit liv. 

Så kontakt mig