Psykiske lidelser/ diagnoser

Rigtig mange danskere står i nær relation til én der har en psykisk lidelse, eller har måske prøvet det selv. Alt for mange er tavse og lever med det stilhed og ensomhed. 

Vi skal snakke om det og forbinde os med hinanden, så vi ikke bliver ensomme, isolerede og triste.

Det kan jeg hjælpe med. 

Diagnoser

Ca. 1/3 af befolkningen oplever på et tidspunkt i livet psykiske problemer eller symptomer. Nogle ønsker at blive udredt. Det kan man blive hos en psykiater i privat praksis eller i regionspsykiatrien. De anvender ICD-systemet t il beskrivelse af en række symptomer. Symptomerne kan være forårsaget af mange forskellige hændelser og årsager. Man forsøger ofte at behandle symptomer der har taget overhånd og styrer ens hverdag for meget. Behandlingen i psykiatrien er psykofarmika, terapi, miljøterapi, DAT og andre programmer. 

Du kan læse mere om psykiatri på: 

Min tilgang til diagnoser

Jeg er psykoterapeut. Jeg kan ikke diagnostisere. Det er jeg heller ikke interesseret i. Mange kommer til at identificere sig med sin diagnose og dermed leve den. Man ER ikke sin diagnose, men diagnosen er  en beskrivelse af de symptomer man har, på det pågældende tidspunkt.

Jeg er optaget af hvem du er som person og hvad du bestræber dig på. Hvad er dine intentioner med det du gør.

Det er vigtigt at se på hvem man er som person og adskille diagnosen fra personen. Når diagnosen er eksternaliseret, hvem er man så. 

De psykiske symptomer er ofte kommet gennem måder man har håndteret hændelser på. Det er helt almindeligt at man prøver at leve op til en familie kultur, et lands kultur, en samfundskultur og mange normer. Man kommer til at gå væk fra sin egen kerne for at passe ind. Det kan der være mange årsager til. Nogen gange ved man ikke at det er sket, og det kan være vanskeligt på egen hånd at finde tilbage til sin egen kerne, fordi det kan føles tomt og ensomt til at starte med.

Bag mange psykiske lidelser, ligger der ubearbejdede traumatiske hændelser.

Ligesom der kan være meget bøvl forbundet med at have en psykiske lidelse, kan deres børn også blive ramt ex. af et stort ansvar, stress, traumer, forkerthedsfølelse m.m.

Børn af forældre med psykisk sygdom

Det er vigtigt at børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom har nogen af snakke med om det. I mange familier er det desværre et tabu belagt emne, som mange ikke helt har ord for og mod til at tale om. 

Børn forsøger at skabe sammenhæng i den verden de lever i og at forstå sig selv. når vi ikke taler med dem om det, laver de deres egen forståelse, der ofte er: Det er nok min skyld, at mor eller far har de sådan”. Ud af denne konklusion gror der følelser af forkerthed og skam.

Vi skal tale med børnene om det, så de ikke danner deres egne selvbebrejdende konklusioner og så vi kan hjælpe dem. Mange har alt for stort et ansvar, som de kæmper med langt ind i voksenlivet. 

Jeg tilbyder gruppeforløb til denne gruppe, men det er naturligvis muligt også at benytte sig af den individuelle terapi ( uanset alder),  komme som par eller familie, eller at lave kombinationer.

 

 

 

 

Klar til forandring? kontakt mig

Et problem er et problem, fordi der er noget andet man hellere vil.  Et problem kan vise sig ved indre ubehag og følelser som fortvivlelse, tristhed, utilstrækkelighed. Det kan vise sig ved fysiske smerter. Det tærer på ens kræfter og overskud og på den måde opstår der et ønske om at der skal ske en forandring.

Forandring kan være skræmmende, fortvivlende og smertefuldt at stå med alene.  I ønsket om forandring kan vi så let løbe ind i overbevisende eller devaluerende følelser og tanker, i illusioner og projektioner, der alt sammen kan sætte en kæp i hjulet, for den forandring du ønsker. 

Har du haft oplevelser, der efterlader dig med skam, skyld og selvbebrejdelser ligger tanken om at du bare må være stærk, snublende nær. Ingen kan ikke lave om på det der er sket, men det er kun den halve fortælling. Tilbage ligger den del af fortællingen, der ofte ikke er synlig,  men som er helbredende. 

Er du på udkig efter én der kan hjælpe med den forandring du/I ønsker. 

Så kontakt mig og hør nærmere.