Til kommuner

Familiebehandling §52.2.2 og 3
Forebyggende indsats §11.3

Kontakt mig, så vi kan lave et samarbejde omkring at øge familier og børns trivsel

Jeg tilbyder familiebehandling. Klik ind på nedenstående boks. I samfundet er der mange forventninger og normer for hvordan en familie skal være. Ting der skal leves op til. Den enkelte familie i dag kan være udfordret af mange ting og være sammensat på mange forskellige måder.  Som medlem af en familie, forsøger vi alle at indrette os efter hinanden. Men hvis vi skal indrette os mere end vi af forskellige årsager magter, eller det af forskellige årsager ikke giver mening, så begynder vi at reagere og det kan skabe uro i en familie. Ofte kan en enkelt person være bærer af en problematik, der kan omhandle eller involvere hele familien.

Det kan være svært at se og tage fat i, hvad der er på færde i familien, når man selv er ét af gruppemedlemmerne. Jeg har siden 1994 haft muligheden for at hjælpe familier, med at få øje på, hvor den enkelte kan være i klemme og hvor der kan findes nye veje at gå, for at blive en familie i større trivsel. 

 Jeg tilbyder særlige gruppetilbud på Fyn for børn der vokser op med forældre der har en psykisk sygdom. Når en kommune har en gruppe på min 6 og max 8 børn eller unge kan vi arrangere forløbet i børnenes hjemkommune. Det forkorter børnenes transporttid at det foregår i hjemkommunen og det kan gøre at barnet evt. selv vil kunne tranportere sig frem og tilbage.  Desuden kan barnet/ den unge opbygge relationer/ venskaber til andre i lignende situationer, hvilket kan støtte den enkelte fremadrettet.

Jeg tilbyder desuden samtaleforløb i det forebyggende regi

Som udgangspunkt løses mine opgaver i lokaler som familien eller kommunen stiller til rådighed. Hvis andet kræves, kan der indgås særlig aftale herom.

Mine tilbud er:

Sådan kan jeg kontaktes:

Jeg kan kontaktes direkte på telefon eller på mail.

Gensidig forpligtende samarbejdsaftale tager udgangspunkt i en underskrevet kontrakt og handleplan eller foreløbig handleplan, via sikker mail.