Stress

Tag altid stress alvorligt. 

Vores indre system skal reagere på situationer, hvor vi bliver pressede. Når disse reaktioner bliver kroniske og integreret i vores nervesystem mærkes det som en blivende voldsom kropslig og mental reaktion, der mindsker vores overskud, funktion og selvværd i hverdagen.

For at trives har vi brug for at

 • kunne berolige vores sind og vores nervesystem
 • føle os i sikkerhed,
 • genfinde den indre balance
 • finde tilbage til nærvær, overskud, tryghed og livsglæde.

Bagvedliggende årsager til stress

Når vi er meget stressede omstændigheder gennem længere tid, kan stressreaktionen blive fastlåst. Derved kommer vi i en tilstand hvor vores alarmsystem er tændt hele tiden og det bliver det vi nu oplever verden igennem; en følelse af at skulle være på “vagt” hele tiden og at der er “fare på færde”- Også selv om den oprindelige udløste stressreaktion ikke længere er til stede. Man forbereder sig på at “det værste kan ske”. Det er enormt belastende for sind og nervesystem. Tanker og nervesystem kører på højtryk.

Stress er en reaktion i det autonome nervesystem. Den del af nervesystemet, der er styret af vores instinkter og ikke af vores egen vilje. Derfor kan vi ikke bare tage os sammen og gøre os stærke. Det forværrer faktisk stressreaktionen. 

Da stressresponset er instinktivt, er det ikke noget vi kan styre, falder vi ikke bare til ro, ved at få fortalt at “faren er overstået”. 

Som menneske kan vi bestræbe os på at gøre vores bedste, men vi kan ikke tage ansvar og skyld på områder vi ikke har magt til at lave om på.

Når vi er stressede udløses kemiske reaktioner i kroppen, der får os til at mærke ubehag og som kan gøre os bange og utrygge. 

Symptomer på stress

Nogle af de ubehagelige ting vi mærker er

 • åndenød
 • søvnbesvær
 • tankemylder
 • svimmelhed
 • angstanfald
 • hovedpine
 • synsforstyrrelser
 • lavt selvværd
 • manglende tryghed
 • dårlig trivsel generelt
 • at vi hele tiden sætter små og store projekter i gang og ikke får dem afsluttet 

Måske mærker du også andre ting. 

Vi kan løsne stress

I terapien finder vi frem til den udløsende årsag til din stress. Du får hjælp til at bearbejde dette, ud fra et sikkert ståsted, så du kan føle dig tryg. Herfra arbejder vi med handlingsstrategier i forhold til nuværende, og evt. fremtidigt, udløsende årsager.  Nogle gange kan stress være lettere antændeligt, og skal ikke alene ses på ud fra den konkrete situation. Det kan være nødvendigt at inddrage tidligere oplevelse med stress. 

Udover samtale arbejder vi med kropslige øvelser, for at berolige dit nervesystem, så det ikke er i konstant alarmberedskab. Det kan vi ex. gøre ved at

 • genetablere kontakten til kroppen
 • grounding øvelser 
 • meditation og  åndedræt
 • strygninger på kroppen som ex. terapeutisk japansk lifting og havenings

Når vi beroliger vores system udløser hjernen endorfiner, også kaldet “tilfredsheds- eller glædeshormoner”,  så du igen kan finde tilbage til tryghed, overskud og livsglæde.

Når du ønsker min hjælp til at skabe en forandring.

Det kan være svært at vide hvad der skal til for at skabe en forandring. Der kan være stor lidelse, ensomhed og angst forbundet med stress. 

Har du brug for støtte, så kontakt mig for at høre nærmere om hvordan jeg kan hjælpe dig.