(slip) Uhensigtsmæssige mønstre

Mønstre, vaner, handlemåder dannes i det levede liv. De dannes ud fra de situationer vi gennemlever. Det er er hjælpsomt eller muligt for dig at gøre ex. i opvæksten, kan spænde ben for dig senere.

Jeg hjælper dig med at blive opmærksom på mønstre der ikke (længere) gavner dig, støtter dig i at forandre og udvikle dem, så du kan genfinde glæden og trives i dit liv. 

Vaner kan spænde ben

Gennem det levede liv bliver vores erfaringer, vaner og dybe overbevisninger dannet og lagret i kroppens nervesystem. Det er i høj grad ud fra det at vi automatisk reagerer og handler ex. på stress, på tætte relationer, på ansvar, på intimitet osv. Funktionen er gavnlig, fordi det ville være overvældende hvis vi hele tiden skulle være fuld bevidst om alle detaljer i livet. 

De erfaringer, vaner og overbevisninger vi danner var gavnlige og gav mening for os på det tidspunkt de blev dannet. Senere i livet, kan de opleves som problemer eller forhindringer for at vi kan leve det liv vi ønsker. Vi kan opleve at vi sidder fast, at vi blive handlingslammede eller at situationer gentager sig igen og igen. Vi kan blive triste og deprimerede og det kan føles meget begrænsende for vores udvikling, selv som voksne, og for den frihed vi ønsker i livet. 

Forandring kræver mod og opmærksomhed

Det kan være vanskeligt selv at finde frem til hvad man ønsker forandret. Måske mærker man blot stærke følelser, ubehag ellers handlingslammelse. Forandring kan kræve mod til at bryde ud af bestemte måder ex. relationer er på og det kan skabe en angst for om man fortsat er elsket af andre, hvis man står frem som sig selv. På den måde kan andre indirekte være med til at fastholde et (nu) uhensigtsmæssigt eller uønsket mønster.

Ubehag, tristhed og dårlig trivsel kan være det første skridt mod ønske om forandring. Frem mod at prioritere at tage vare på sig selv og egen trivsel, at værdsætte sig selv og tillade sig at gøre det.   

Få hjælp til den forandring du ønsker

Jeg kan hjælpe dig med at blive opmærksom på dine vaner og hjælpe dig med at på øje på overbevisninger der ligger til grund for de valg du træffer og den måde du håndterer problemer på. Det åbner muligheden for at forandre og opbygge (nye) handlemuligheder

Klar til forandring?

Så kontakt mig og hør nærmere.