Traume- og krise reaktioner

Vi kommer os ofte naturligt over livskriser og belastende påvirkninger ved, at sindets tanker og kroppens nervesystem genfinder sin naturlige balance. 

Der er dog mange oplevelser, der sætter aftryk af overvældende følelsesmæssige og kropslige efterreaktioner, som kan blive ved at sidde fast, ex. skam, skyld, stress, smerter, uro og ubehag.

Jeg kan hjælpe dig så du igen kan finde tryghed, overskud og balance.

Reaktioner på traumer

Vi kan ikke få fortiden til at forsvinde. Hvis vi lader som om det smertefulde ikke er hændt, mangler der sammenhæng i ens liv.

Der er ingen endegyldig definition af hvilke situationer, der kan give traumer. Hændelser bliver til traumer når personen ikke kan etablere sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og det personen almindeligvis kender og værdsætter. Måske har du oplevelsen af ikke kan kunne genkende dig selv, efter en voldsom oplevelse, og  være blevet efterladt med manglende handlemuligheder. Det kan skabe utryghed, angst og vagtsomhed.

Hændelserne kan være noget der er blevet sagt, gjort mod én, noget man har overværet, vedvarende manipulationer, udefrakommende pres, en ulykke eller noget helt andet.  Oplevelser kan nu og her være overvældende eller det kan være en del af ens opvækst og måske opdager man først langt ind i sit voksenliv, hvordan det har påvirket og stadig påvirker én. Det handler altid om den enkeltes oplevelse af situationen. 

Noget som én person oplever som traumatisk synes andre ikke at hæfte sig ved.

Gamle henlagte traumer kan blive vækket til live senere i livet, ex. i forbindelse med man bliver forælder, står med et ansvar, finder en kæreste mv. 

Traume reaktioner

En person, der lider under et traume, prøver ofte at gøre sig mentalt og fysisk stærk, så man kan klare det der er sket og eftervirkningerne det. På den måde kan vi let komme til at identificere os med traumet og det integreres i os, som en virkelighed man skal bære. Med mindre plads til sjov. Men som en evig og ensom kamp for at holde til det.

Ofte får man følelsen af at det man værdsætter er blevet nedgjort, ydmyget, latterliggjort, sat ude af spil. Mange oplever igen og igen at havne i situationer, der minder om den traumatiske hændelse, hvilket man kan blive fortvivlet over, fordi man ikke ved hvad man skal stille op. På den måde kan der komme stadig flere traumer til, og det kan være svært at adskille hændelser fra hinanden. 

Det er vidt forskelligt hvordan vi reagerer på traumer og derved hvilke fysiske og psykiske reaktioner vi mærker. Til traumet knytter der sig ofte følelser af skam, skyld, selvbebrejdelser,  utilstrækkelighed, forkerthed. Kroppen forsøger på forskellig vis at håndtere og forløse det store pres, som chokket har sat i gang. Det kan mærkes som fysiske smerter og spændinger, overfladisk vejrtrækning mv.

Jeg har hjulpet mennesker som er kommet med ex. uforklarlige smerter, lavt selvværd, utryghed, angst, psykiske lidelser, tanker om selvmord, indre uro, sorg, utilstrækkelig evne til at danne nære relationer og tilknytning, stress og skam til at finde frem til en indre styrke, hvorfra de kan stå op for sig selv og styre livet i den retning de ønsker det skal gå. 

Det vil fokus bl.a. være på i terapien

Traumearbejde er fint arkæologisk arbejde, med at søge og undersøge, give plads og tid og mærke kroppens reaktioner.

Traumearbejde handler ikke om at genfortælle alt hvad der er hændt, som mange ellers tror. Det handler i langt højere grad om at bringe personen op på en platform, hvor de kan føle sig i sikkerhed. Når man ikke længere lever i frygt, kan man begynde at bearbejde hændelsen.

Sammen finder vi frem til den HELE fortælling. Den HELE fortælling er de reaktioner/ responser, som man gjorde i situationen. Blandt responserne finder vi frem til dem der er i overensstemmelse med dine værdier. Når man begynder at få kontakt med HELE fortællingen, kan ens oplevelse af situationen ændre sig, fra at have været en tung dyne til at blive en følelse af styrke, hvor man handlede i overensstemmelse med sin værdier og hvor man forsøgte at beskytte sig selv. Mange tænker at man ikke gjorde noget, ofte fordi man ikke tillægger sine responser betydning, og at det derfor er ens egen skyld. Det  kan gøre det ekstra svært at leve med og holde til. Men selv umiddelbart ubetydeligt reaktioner, som ex. at lukke øjnene eller en tanke man får kan være en vigtigt handling, for at bevare ens sjæl og værdighed.

Vi arbejder med små sprækker, hvor oplevelsen ikke fik lov til at udslette det man selv værdsætter i livet. Hvordan er det alligevel lykkedes en at bevare fornemmelsen af, at det der foregik, ikke var i orden

Fortiden blander sig ind i nutiden. Det er en almindelig traumereaktion, som de fleste ikke er klar over sker. Ofte opdager man ikke at det sker, fordi det føles præcis som noget der foregår i  nutiden og er virkeligt lige nu.

Sammen finder vi måder på hvordan og hvor du kan berolige dig selv, i hverdagen, så du kan finde tryghed. 

 Jeg hjælper dig med at få skabt sammenhæng mellem dine kropslige reaktioner og dine tanker og følelser, så du kan genskabe kontakten til dig selv. 

Klar til forandring? kontakt mig

 Problemer efter traumer tærer på ens kræfter og overskud og på den måde opstår der et ønske om at der skal ske en forandring. Forandring kan være skræmmende, fortvivlende og smertefuldt at stå med alene.  I ønsket om forandring kan vi så let løbe ind i overbevisende eller devaluerende følelser og tanker, i illusioner og projektioner, der alt sammen kan sætte en kæp i hjulet, for den forandring du ønsker. 

Er du på udkig efter én der kan hjælpe med den forandring du ønsker, og som tager dig alvorligt og respekterer dig, uanset hvad der er hændt. Én der tør være, når alt ser håbløst ud, så du ikke står alene. 

Så kontakt mig og hør nærmere.