Selvværd

Selvværd opbygges gennem gennem vores opvækst i det samspil vi har med andre, især nære omsorgspersoner. Når vi får positiv opmærksomhed, bekræftelse, kærlighed og accept, får vi et positivt syn på os selv og føler os elsket som den vi er. Hvis vi ikke får det bliver vi usikre på os selv og kritiske overfor os selv. Et lavt selvværd kan bl.a. skyldes manglende bekræftelse, en opvækst med for stort ansvar og chokerende oplevelser i livet.

Jeg hjælper dig med at styrke dit selvværd, så du kan leve dit liv med større indre ro, nærvær, glæde og overskud. 

Selvværdet påvirker os

Selvværd handler om de tanker, følelser og kropslige fornemmelser vi har om os selv.

Et godt selvværd

 • giver en stabil fornemmelse af hvem vi er og hvad vi vil.
 • Vi er i kontakt med vores egne behov og følelser og kan sætte grænser overfor andre.
 • Vi kender vores værdier og vores egen værdi.
 • Vi har en grundlæggende følelse af tryghed, tålmodighed og tilfredshed med os selv.
 • Selvom vi kan komme i udfordrende situationer, der kan gøre os usikre, kan vi selv finde tilbage til den indre tryghed, og derfor er det ikke skræmmende at prøve nye ting.
 • Vi har en fornemmelse af at vi har ret til at være her, som den vi er. 

 

Et lavt selvværd giver en følelse af

 • ikke at være god nok som vi er.
 • Vi føler os forkerte, oplever negativ tanker og selvbebrejdelser.
 • Vi sammenligner os med andre og synes alle andre er bedre.
 • Vi kan bruge meget tid på at tænke over hvad vi kunne have gjort bedre.
 • Da vi er bange for at lave fejl og sikker på at vi vil komme til at fremstå som “dum” eller ikke at føle sig god nok,  kan vi let udsætte ting eller undgå situationer.
 • Kritik af noget vi har udrettet kan let opfattes skamfuldt og som en kritik af os som person.
 • Det kan være svært at sige fra og sætte grænser, fordi det kan føre til manglende anerkendelse af mig selv eller konflikter, konfrontationer og kritik. 

Hvorfor et lavt selvværd?

De typiske tegn på et lavt selvværd kan vise sig ved 

 • skyld og skam følelser
 • man søger ros fra andre
 • selvkritiske tanker
 • perfektionisme
 • generthed
 • selvkritiske tanker og utilfredshed
 • angst for kritik

Årsagerne til et lavt selvværd kan skyldes

 • manglende kærlighed og bekræftelse af nære omsorgspersoner
 • du blev skældt ud, kritiseret, manipuleret som barn
 • dine nære omsorgspersoner var fraværende, ex. pga. psykisk sygdom
 • du har oplevet mobning eller vold.
 • traumatiske hændelser, ex. krænkelser, skilsmisse, ulykker mv.

Det vil fokus være i terapien

I den moderne familie og i samfundet er der så mange spilleregler, vi skal følge for at kunne fungere i verden. Vi har ofte en oplevelse af at vi skal følge nogle bestemte spilleregler, for at få kærlighed og accept. Hvis udefra kommende spilleregler fylder langt mere end de værdier du selv har, så kommer vi til at føle os deprimerede, stressede, ikke gode nok og ude at kontakt med vores sande jeg.

Derfor vil terapien handle om at bearbejde oplevelser fra barndommen og fortiden, så de ikke begrænser dig, ex ved at finde ind til dine værdier, følelser, grænser og behov. Ofte viser det sig allerede og vi finder sammen frem til disse steder i dit liv. Måske skal de have lov til at tage mere plads i dit liv ved at du lærer dine følelser, behov og grænser at kende. Du lærer at få et mere positivt syn på dig selv og at drage omsorg for din egen trivsel. I stedet for selvkritik udvikler du større forståelse, medfølelse tålmodighed, tilfredshed med dig selv.

Vi bruger ofte klangskåle og bevægelse i arbejdet med at bedre selvværdet. 

Klar til forandring? kontakt mig

Forandring kan være skræmmende, fortvivlende og smertefuldt at stå med alene.  I ønsket om forandring kan vi løbe ind i overbevisende eller devaluerende følelser og tanker, i illusioner og projektioner, der alt sammen kan sætte en kæp i hjulet, for den forandring du ønsker. 

Er du/ I på udkig efter én der kan hjælpe med den forandring du/I ønsker. 

Så kontakt mig og hør nærmere.