Familiebehandlingsopgaver § 52

Forløbsbeskrivelse i kommunalt regi § 52.stk 3.2. og 3 (familie behandling eller behandling af barnets eller den unges problemer):

Et forløb tilrettelægges efter den enkelte families behov, med udgangspunkt i en allerede eksisterende handleplan eller ud fra en handleplan som familien, socialrådgiver og ut udarbejder i fællesskab. Et forløb kan dog også igangsættes ud fra en foreløbig handleplan, imens der bliver udarbejdet en børnefagligundersøgelse af socialrådgiveren. Ved indsatsens start aftales hvorvidt og hvornår der ønskes en statusrapport fra mig. 

Jeg ser mit bidrag til den enkelte familie som en del af et gensidigt samarbejde, hvor hver enkelt familiemedlem bidrager med det de kan.

Jeg arbejder især med

 • traumer
 • adoption
 • vold
 • sorg
 • den tidlige mor-far-barn relation
 • spædbørns trivsel 
 • skilsmisseproblematikker
 • børn der vokser op med forældre med psykisk sygdom og man ex. ikke ved hvordan man skal snakke om det
 • at der er ting der ikke bliver snakket om, fordi det er svært at snakke om eller direkte “forbudte”
 • konflikter og mistrivsel
 • grænser der ikke bliver holdt eller respekteret.
 • bekymring for ét enkelt medlems trivsel og det påvirker hele familien
 • psykiske udfordringer hos et af børnene.
 • sammenbragte familier

Feedback

“at have Birgitte som familiebehandler har været en øjenåbner angående hvor og hvorfor man har sine udfordringer” ( far til tre)

“Vi har været så heldige at få Birgitte K. Andersen som familie rådgiver. Hun er kommet i vores hjem i ca. 1 år og 6 måneder og vores to børns sag er nu blevet afsluttet. Jeg skriver bare for at fortælle hvor glade børnene og jeg har været for Birgitte og hvor stor en forskel hendes indsats har gjort for vores familie. Hun har været yderst kompetent og har på hendes dejlige væremåde hjulpet os igennem en yderst vanskelig familiesituation”.

(Mor til to børn, og hendes mand med massive psykiatriske udfordringer, der skrev til min nærmeste leder)

“Birgitte har hjulpet os til at udvikle de nødvendige forældreressourcer, så vi i dag har langt færre konflikter hjemme hos os. det glæder både os og vores børn. Vi har følt os anerkendt og aldrig set ned på. Der har været et samarbejde hvor vi snakker om tingene. Der er ikke noget der er blevet trukket ned over hovedet på os. Det gode er at vi har følt os involverede og der har været en åbenhed og tillid fra både os og fra Birgitte”.

(forældre med to børn)

Kontakt mig

Jeg står på Odense Kommunes leverandørliste og er klar til at lave aftaler med andre kommuner. 

Kontakt mig så jeg kan hjælpe med at løse opgaver i din kommune